Home » Ομιλίες

Category Archives: Ομιλίες

Greece: From sovereign debt crisis to the default of political system, the alternative of a constitutional assembly (Barcelona, 19.7.2014)

CAT

(Ομιλία στο 5ο διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη στις 19 και 20 Ιουλίου, με θέμα την συντακτική εξουσία. Περισσότερα εδώ)

As it is known, draconian austerity measures in Greece began 4 years ago, on May of 2010. Half a year before, on October of 2009, Greek Left tasted one of its worst surprises, when it saw Greek bipartisanship on the early elections to gain one of its biggest percentages of the last decades (77%, i.e. 44% social democratic PASOK and 33% the rightwing party of New Democracy). However, the height of their triumph coincided with the end. During these 5 years their political influence has collapsed. On the recent European Parliament elections both of these parties gained 30% and now it’s a common secret that both of them are in a process to change leaders, even title for their parties. The only thing that no one knows is the form of this transformation. So, an initial conclusion is that Greece is under a double crisis: economic and political too.

Let me present some data, which describe the deep transformations in economy under the current crisis. During these years, with the help of Troika (the EU and the IMF) and with the unanimously opinion of the elite of the Greek ruling class (mainly bankers and ship-owners):

 Unemployment has reached 27% surpassing even the Spanish record,

 Among the unemployed only a 10% receives any kind of benefit.

 Salaries have been reduced by an average by 40% as never again happened in a such short period.

 Among the “lucky people” who are working, 1 out of 3 is being paid with a delay of more than 6 months.

 Taxes among employees have skyrocketed. Real estate taxes since 2009 have increased by 700%.

 GDP has reduced since 2008, when crisis appeared by 21% which is a global record for peaceful times.

 Tens of thousands of young scientists and university graduates have migrated to North Europe, especially to Germany, and to the Middle East.

 More than 250.000 small, medium and even big enterprises have closed and 200.000 more will close this year and the next one, changing radically the very typical south-European social structure from a ball-shaped which, dominated through all over the post-war period, to a pyramid-shaped one.

At the other side, Greek banks since 2008 have been subsidized with 211 bn. Euros, which equals to 115% of current GDP. In other words we became witnesses of an unprecedented transfer of social wealth from the vast majority of society to the bourgeois class and among them to the most parasitic part. In this process public debt has been proved the perfect alibi hiding the transfer of crisis cost to the working class. As a result, anything but accidentally, sovereign debt, since crisis appeared, and despite the biggest default of last decades (of nominal worth of 105 bn. Euros on March of 2012) public debt has been increased since 2009 as a percentage (from 129% of GDP to 175%) and as an amount too (from 299 to 321 bn. Euros).

The aforementioned social cost wasn’t an unwanted development, an accident or a fault, as usually IMF says apologizing, neither a collateral damage. It was the principal aim. It’s a measure of its success, the other, the dark side of the Troika’s aim to construct an “economy of supply” replacing the current “economy of demand”, which, by their own words, has reached its limits and is characterized as outdated. Economies of supply mean the abolition of working rights, social security, environmental protection, regional cohesion even the tax obligations of big capital and much more the multinational capital.

If we want to predict more thoroughly the next day, both in political and economic terms, we must describe the roots of this crisis. In brief, this crisis was a capitalist crisis. It was triggered off the financial crisis of 2008, was exacerbated by public finance derailment, deteriorated by the participation in the EU and the Eurozone, but its roots are traced in falling rate of profit which caused the crisis of 70’s, ending the flourishing post-war period, the “thirty glorious” years. Having in mind the systemic character of the crisis and its persistence through so many decades should be obvious the violent receipt that ruling class should propose. In addition, we can agree that financial regulation (for example separation of investment from retail banking institutions or lowering of the leverage) can’t solve it.

Speaking about the Greek “political lab”, which looks like little or more with the whole periphery of EU, in political life too are promoted equally violent and radical receipts. In brief, I would characterize the plan for the next day as a more intensive turn to political reaction. (Like what is happening in economy, where the receipt is much more Reaganism, much more Thatcherism).

What is happening with the neo-Nazi party of Golden Dawn is very characteristic. Government’s efforts to get it out of law, since September of 2013 when the Golden Dawn killed an antifascist young singer, have failed because Golden Dawn increased its power in parallel with unemployment and poverty. To remind that GD on the elections of 2009 gained a marginal percentage of 0.29% (20.000 votes) and 3 years later on May of 2012 gained 6.97% (441.000 votes). At the recent EP elections gained 9.39% (537.000 votes). So, we can say that GD is an original creation of austerity policies, IMF and European Union. The obvious question, why we didn’t have a similar phenomenon in other crisis-hit countries, has a double response. Firstly, in no other country such a violent austerity program was imposed and, secondly, due to the Greek history. Greece was the sole country where the collaborators of Nazi have never been prosecuted. In Greece the resistance forces were prosecuted and communist Left remained out of law untill 1974… In other words Greek ruling class has an historical, intrinsic tendency to fascism and totalitarianism.

The developments in Greece, with the rise of racist Right, don’t differ a lot from other countries. In France, UK and Nordic countries too, we saw during the recent EP elections, racist parties to endorse public anger against austerity. Partially, due to hesitation of the Left to combat EU and social democracy’s total incorporation to EU mechanisms. This gap was filled by parties of extreme right which reflect bourgeoisie, nationalistic and not popular interests.

The turn to political reaction, which is a permanent tendency, isn’t created only by economic reality.

Political reasons as well, lead to the same direction. I highlight two of them: First, the downgrading of current bourgeoisie democracy by means of the continuous violations of constitution and the degradation of parliament or legislative branch in favor of executive branch, according to the classical division of powers. Only one example: The first loan agreement of 2010 (110 bn. euros) has never been ratified by Greek parliament, while the second one of 2012 (109 bn.) caused a rebellion among professors of public law who supported that it was a bomb on the foundations of constitutional order.

The second political reason that leads to political reaction is EU. To remind that on November of 2011 in Greece and Italy too, Merkel and Sarkozy caused a coup, overthrowing the elected Prime ministers (Papandreou and Berlusconi). On their place they appointed two technocrats from the banking industry (Papademos and Monti). To broaden parliamentarian base of Papademos, Fourth Reich in Greece imposed a coalition government with the participation, for first time, of a light far right party (LAOS). When EU was legitimizing far right pressing political establishment for its participation in the government, why a pure far right party (like the criminal gang of GD) not to enter into the Parliament? The last example that shows EU’s responsibility is the undermining of sovereignty by EU and concretely Commission. Transfer of powers from elected governments to EU, storm of incorporation of EU laws to national law and the appointment in Greece and in Cyprus too, bodies of foreign technocrats (Task Force) to reform public administration have transformed indebted countries to post modern debt colonies of Germany, reminding Nazi occupation.

Future EU’s agenda is a cause of worry, too. I stress the following obligations:

 the commitment for balanced budgets,

 the penalties for those countries that keep deficits,

 the monitoring for those countries that owe to other EU countries till pay off the 75% of their debt, and many more.

All these have been introduced by Fiscal Pact and Euro Plus Pact (2011), even by the form of constitutional amendments. This was a decision of European Council. To stress, that crucial parts of this reactionary arsenal (like package of reforms Two and Six Pack) have been voted by European Parliament, showing that even the elected European Parliament can’t be a counterweight to the appointed and apparently undemocratic European Commission. By my opinion, European Left should learn from Latin American Left which has rejected any kind of economic integration with United States as an imperialist project. European Left must reject totally European Union integration, as a German and big business project. The necessary economic integration, which will achieve economies of scale, should be built, before anything else, on different social and political foundations, excluding countries that are characterized by so big productivity records, like Germany. At the same time will embody the countries of North Africa or Middle East with which our own countries have common historical ties.

Bearing in mind, capital’s furiousness to ask for constitutional amendments as a means to secure the exclusion of any kind of redistribution policy, we must recognize that our demand for a constitutional reform, per se, doesn’t make the difference. In Greece, the most conservative political centers (the industrialists’ federation, for example) ask insistently a constitutional reform, as a means for the abolition of the articles that describe the full employment or the provision of public health and education to all the citizens as state’s duty. Their aim is to transform the exceptional state of emergency, which has emerged the last years under the shock therapy of Memoranda, as a constitutional order. Furthermore, they strive to penalize strikes and political struggles for social change.

The demand of a constituent assembly is obviously …something more than the amendments under discussion due to the deep diving line that draws, defining a restart of the political system. Even in this case, in my own opinion, constituent assembly as a turning point is a necessary but not sufficient condition to end the crisis and instability of current political system, from a popular point of view, allowing and ensuring a radical social and political change. The determinant conditions for ensuring that deepening social and class inequality, increasing poverty and permanent hungry will remain definitely to the past of modern societies are two: The first one is politics.

The second one is social struggles and the re-appearance of a new labor movement. Both of them are met on the demand of changes in the direction of improving the working and living conditions of social majority, at the expense of capital. A political demand and struggle is that one which aspires to changes at national level opposite to an economic demand which is limited to a region, a factory or industrial sector. Our ambition must be victories at universal level, which will be applied to everyone by law, and not a partial level. (It’s an aim opposite to John Holloway’s thesis “to change the world without taking power”).

In this frame we must look forward to a new generation of constitutions that will embody social and working rights and will be the response of social majority to the new aggressive agenda of European capital. I highlight the following crucial issues, among many others, which must be contained in a constitution like this:

1. Unilateral cancelation of public debt, starting from Troika’s (official) debt which represents the epitome of odious, illegal and illegitimate debt. Tool of citizen’s (and not generally public) audit can provide the necessary documentation, according to international law, for its abolition.

2. Nationalization of banks and companies of strategic importance

3. Reduction of working hours (with no reduction to salaries) as a means to reduce unemployment and facilitate people’s participation on common.

4. Abolition of indirect and any popular taxes (first residence for example), generous taxation of capital, especially on multinational companies.

5. Prohibition of any kind of privatizations, cancelling of previous ones, constitutional armoring of public property.

6. Exclusively public, free of charge and high quality education, health and social security.

7. Abolition of any kind of privileges to those who are dealt with public affairs. Their compensation shouldn’t surpass basic salary. (In Greece has been reduced to 480 euro).

8. Representative recall as a means to halt the current total absence of accountability, among two elections.

9. Punishment of those politicians who have voted at favor of banks’ rescue and austerity programs that caused current humanitarian crisis.

10. Exit from Eurozone, EU and NATO which must be characterized as imperialist organizations that represent capital interests, hostile to the people.

At the end, I want to point out that even the most progressive constitution (which reflects class balance of a period) can be marginalized from politics, having no impact in daily live. Only social struggles, combative strikes against capital and governments can guarantee that working people can appropriate the social wealth, building a society without exploitation, poverty and alienation.

Advertisements

Κυβέρνηση της Αριστεράς: Μια τόσο ωραία και άσκημη μέρα;

KYVERNISI-ARISTERAS-400Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Κυβέρνηση της Αριστεράς – Δρόμος για το μέλλον ή παρένθεση;

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των συγγραφέων που συνεισέφεραν στο βιβλίο Κυβέρνηση της αριστεράς, δρόμος για το μέλλον ή παρένθεση (εκδ. Τόπος) άπαντες συμφωνούμε ότι το ζητούμενο από μια κυβέρνηση της Αριστεράς δεν είναι η νομή της εξουσίας, ή το κυρίαρχο θέμα όπως την περιγράφει ο Σέξπηρ στο Μάκβεθ. Το ζητούμενο είναι η ουσιαστική βελτίωση των όρων ζωής του λαού. Μιλώντας συγκεκριμένα, θα αναφέρω ενδεικτικά την χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, την πραγματοποίηση μαζικών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, με σταθερές μάλιστα σχέσεις εργασίας, για να μειωθεί η ανεργία και την η γενναία επιχορήγηση της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Θα πρόσθετα μάλιστα επιπλέον πως το ζητούμενο πρέπει να είναι η μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς μείωση στους μισθούς, η αύξηση του μεριδίου των μισθών σε βάρος των κερδών, ώστε οι εργαζόμενοι να γεύονται όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου που παράγουν και άλλα πολλά.

Μένοντας μόνο στο πρώτο σύνολο μέτρων είναι οφθαλμοφανές ότι δεν μιλούμε για ένα επαναστατικό πρόγραμμα. Σοσιαλδημοκρατικό ή κεϋνσιανό θα χαρακτηριζόταν άλλες, πολύ πρόσφατες εποχές.

Προϋπόθεση ωστόσο για να εφαρμοστεί ακόμη κι αυτό το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα είναι να αναιρεθεί στην πράξη η σύγχρονη ορθοδοξία των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Μια κυβέρνηση δηλαδή για να μπορεί να λέγεται τουλάχιστον αντι-νεοφιλελεύθερη ή μεταφιλελεύθερη, κατά την τρέχουσα ορολογία, οφείλει να κάνει κατ’ ελάχιστον ό,τι γινόταν κατά κόρον μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία: να δημιουργεί σταθερά ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό ξέροντας πως είναι μια πετυχημένη συνταγή για να αυξηθεί το προϊόν και η απασχόληση.

Αντιθέτως: Αν μια κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα βαδίσει στο δρόμο της δημοσιονομικής πειθαρχίας τότε θα συνεχίσει να επιχορηγεί τον πολιτισμό με κονδύλια μειωμένα κατά 52% σε σχέση με το 2010, όπως ομολόγησε πρόσφατα δημοσίως ο αρμόδιος υπουργός και την υγεία με κονδύλια μειωμένα κατά 39%. Αν ο σεβασμός στο ακραίο νεοφιλελεύθερο δόγμα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών αποτελεί προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση (όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ) τότε το δημόσιο θα συνεχίσει να συρρικνώνεται, νέα νοσοκομεία θα κλείσουν και σύντομα θα δούμε να παίρνουν την σειρά τους και πανεπιστήμια.

Για να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο του λαού δεν αρκούν οι διακηρύξεις. Αντίθετα, τέσσερις είναι οι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για να τερματιστεί στην πράξη η λιτότητα:

Πρώτο, δημιουργία ελλειμματικών προϋπολογισμών, που θα δώσουν την πρώτη ώθηση για να ξεπεράσουμε την πρωτοφανή αυτή ύφεση, στο πλαίσιο στήριξης της ενεργούς ζήτησης.

Δεύτερο, έξοδος από το ευρώ, ως ένα πρώτο πλήγμα στην πολιτική της λιτότητας, που θα προσφέρει τα αναγκαία νομισματικά μέσα για την άσκηση επεκτατικής και αναδιανεμητικής πολιτικής. Εντός του ευρώ μόνο ο Ντράγκι κι η Μέρκελ αποφασίζουν για τη νομισματική πολιτική. Ούτε καν η εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση, η οποία ακόμη κι αν έχει την διάθεση θα αναγκαστεί να κινείται εντός των ασφυκτικών ορίων που θέτει η ΕΚΤ.

Τρίτο, έξοδος από την ΕΕ, ώστε, μεταξύ άλλων, να ακυρωθεί το δημοσιονομικό σύμφωνο που ψηφίστηκε το 2013 και απαγορεύει επί ποινή χρηματικού προστίμου την δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Τέλος, η διαγραφή του δημόσιου χρέους. Το ελληνικό δημόσιο χρέος στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του είναι απεχθές. Η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν κυρώθηκε από την βουλή κι η δεύτερη βρίθει αντισυνταγματοτήτων και συγκρούσεων με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Μια ελληνική κυβέρνηση μπορεί επίσης να επικαλεστεί δύο επιχειρήματα που προσφέρει το διεθνές δίκαιο: την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λόγους ανωτέρας βίας και να αρνηθεί να πληρώσει το χρέος. Δηλαδή, να προχωρήσει άμεσα και μονομερώς στην παύση πληρωμών, χωρίς καμία συνεννόηση με τους πιστωτές που ευθύνονται για την εκτίναξη του δημόσιου χρέους στα σημερινά του επίπεδα.

Στη βάση των παραπάνω δηλώσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζουν ως νόμιμο το δημόσιο χρέος ακόμη και σε ποσοστό 95% δεν βοηθούν την αναγκαία λαϊκή πάλη για την ήττα της σημερινής πολιτικής. Ας ελπίσουμε να μην αποδειχθούν και κακοί οιωνοί για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίζοντας την κυβέρνηση της Αριστεράς, παραπέμποντάς μας στην φράση του σεξπηρικού ήρωα, «τόσο ωραία κι άσκημη μέρα δεν ξαναείδα».

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς θα κριθεί από το αν θα ανοίξει δρόμο για την αναγκαία σήμερα, κοινωνική επανάσταση. Μια κυβέρνηση της Αριστεράς ή θα είναι επαναστατική ή δεν θα είναι αριστερή!

Έξοδος από ευρώ και ανατροπή επίθεσης: Το δέντρο και το δάσος (ομιλία σε εκδήλωση Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής, 13.10.2012)

Η αντιφατικότητα κι ο μοναδικός χαρακτήρας της σημερινής συγκυρίας επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων κι από ένα ακόμη γεγονός: ότι η ριζοσπαστική και επαναστατική Αριστερά δεν είναι το μόνο κέντρο που συζητάει και παλεύει για την έξοδο από το ευρώ. Σήμερα οι προβληματισμοί και οι στόχοι της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς εφάπτονται με φαινομενικά όμοιους προβληματισμούς στα πιο προωθημένα κέντρα του ιμπεριαλισμού.

Ξεπερνάω τις κατηγορίες περί «λόμπι της δραχμής», που επαναλαμβάνουν  ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, κι ακόμη ΔΗΜΑΡ και ΛΑΟΣ οι οποίοι ευθύνονται για τη φτώχεια και τη χρεοκοπία, για δύο λόγους: Πρώτο, γιατί νομίζω ότι απλώς δεν υφίσταται τέτοιο κέντρο που να «χτίζει θέσεις» εκτός Ελλάδας με εξαγωγή κεφαλαίων ώστε σε περίπτωση νομισματικής μετατροπής να επωφεληθεί. Δεύτερο, ακόμη κι αν υπάρχει, είναι σημαντικά υποδεέστερο πολιτικά και οικονομικά από το «λόμπι του ευρώ», δηλαδή τμήματα του κεφαλαίου που εκμεταλλεύονται το υπάρχον καθεστώς ασυδοσίας στην κίνηση κεφαλαίων και ετοιμάζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις να εξαγοράσουν τα πάντα (αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανεμπόδιστων εισροών) ή επιλέγουν την μαζική φυγή (αξιοποιώντας τη δυνατότητα των ανεμπόδιστων εκροών). Συνεχίζοντας τον προβληματισμό περί «λόμπι της δραχμής» πρέπει να πούμε ότι ακόμη κι αν υφίσταται ως δυνατότητα πανεύκολα καθίσταται ανενεργή αν τεθούν φραγμοί στην κίνηση κεφαλαίων κι έτσι, για παράδειγμα, κάθε εισαγωγή κεφαλαίων να οφείλει να δικαιολογήσει την τοποθέτησή της, οπότε σχέδια εξαγορών γης, κατοικιών και μονάδων θα απαγορευτούν ή με την επιβολή ειδικών προστίμων θα γίνουν εντελώς ασύμφορα. Εργαλεία που τα χρησιμοποιούν κατά κόρον η Αργεντινή και η Βραζιλία, τα τελευταία χρόνια, για να αναχαιτίσουν την πλημμυρίδα ρευστού που απελευθερώνει η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, με τα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης. Δεν γίνεται επομένως Αλβανία όποια χώρα μετέρχεται τέτοιων μέσων, όπως συνήθως λέγεται.

Ας κρατήσουμε εδώ μια αντίφαση, μια περίεργη σιωπή. Ενώ η «Τρόικα εσωτερικού» και κυρίως ΠΑΣΟΚ – ΝΔ μας κατηγορούν ότι δουλεύουμε για το «λόμπι της δραχμής» (έτσι ώστε να στιγματίσουν τις σχετικές συζητήσεις και να μας εμφανίσουν ακόμη κι ως πράκτορες εχθρικών απέναντι στην κοινωνία οικονομικών συμφερόντων) την ίδια στιγμή αξιόπιστες συζητήσεις και προβληματισμοί που διεξάγονται σε πολύ υψηλά επίπεδα της αστικής τάξης αποσιωπώνται, δεν φτάνουν ποτέ στην Ελλάδα. Ξεχωρίζω: τις προτάσεις της Ντόιτσε Μπανκ (η οποία ας αναρωτηθούμε γιατί ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε «λόμπι της δραχμής»…), των γερμανών υπερνεοφιλελεύθερων με επικεφαλής τον Χανς Βέρνερ Ζιν και πιο πρόσφατα την βραβευμένη μελέτη του Ρότζερ Μπουτλ που προσφέρει έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την έξοδο από το ευρώ των αδύνατων μελών της ευρωζώνης.

Τρία είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των προτάσεων που διατυπώνονται από αστικά κέντρα καταλήγοντας στην διάσπαση της ευρωζώνης: Πρώτο, ο ρεαλισμός, δηλαδή ο σεβασμός της οδυνηρής πραγματικότητας που έχει δημιουργήσει το ενιαίο νόμισμα. Μια παραδοχή, με άλλα λόγια, ότι δεν πάει άλλο με την υπάρχουσα μορφή της νομισματικής ενοποίησης που έφτασε στα όρια της. Δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι η διάθεση να αποτρέψουν τα χειρότερα για το κεφάλαιο. Για παράδειγμα, μια αποχώρηση από το ευρώ και παύση πληρωμών του χρέους κάτω από την λαϊκή πίεση και τους εργατικούς αγώνες. «Να μην γίνει η Ελλάδα κι ο ευρωπαϊκός Νότος Αργεντινή», θα λέγαμε ξέροντας μάλιστα ότι στην Αργεντινή ήταν αστικά κι όχι εργατικά συμφέροντα ανοιχτά στην πάλη για τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό που σφράγισαν και διαχειρίστηκαν την απο-δολαριοποίηση της οικονομίας και την παύση πληρωμών, χωρίς φυσικά να πρέπει να υποτιμούμε καθόλου τις θετικές επιπτώσεις που είχε αυτή η μεταβολή στον λαό της Αργεντινής. Το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η μέριμνα για το πως η επόμενη μέρα της εξόδου δεν θα γυρίσει μπούμεραγνκ για τον ιμπεριαλισμό. Μπούμερανγκ θα γύρναγε, για παράδειγμα, αν η Ελλάδα καθόριζε μια ανταγωνιστική ισοτιμία για το εθνικό της νόμισμα, που θα δημιουργούσε προβλήματα στη γερμανική εξαγωγική μηχανή ή αν δεν πλήρωνε το δημόσιο χρέος της.

Ας δούμε τι περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις και τι σημαίνει η κάθε μία. Σε αδρές γραμμές δύο είναι οι προτάσεις, παρότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας κι άλλα σχέδια που συμπληρώνονται ή επικαλύπτονται από τις δύο προτάσεις που θα αναλύσω.

Η πρώτη είναι της Ντόιτσε Μπανκ και κατατέθηκε ολοκληρωμένη σε έκθεσή της με ημερομηνία 18 Μαΐου 2012. Εν ολίγοις προβλέπει την παράλληλη κυκλοφορία δύο νομισμάτων στην Ελλάδα: του Geuro και του ευρώ. Με το πρώτο θα πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι. Το δεύτερο νόμισμα θα διευκολύνει τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας: Δηλαδή την αστική τάξη και τα μικρομεσαία στρώματα στις αγορές εισαγόμενων και πολυτελών ειδών και το κράτος στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Περιττό να ειπωθεί ότι πρόκειται για κοινωνικά καταστροφικό σχέδιο καθώς θα σημάνει ένα νομισματικό απαρτχάιντ, την δημιουργία μιας δυαδικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της τα φτωχότερα στρώματα θα συναλλάσσονται με μια διαρκώς υποτιμούμενη δραχμή χωρίς πρόσβαση ούτε καν στις γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από την άλλη το σταθερό ευρώ θα είναι το νόμισμα των συναλλαγών μιας μειοψηφίας που θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε εισαγόμενα αγαθά.

Το ζητούμενο για τον γερμανικό ιμπεριαλισμό από το σχέδιο της διπλής κυκλοφορίας είναι να συνεχίσει να αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος. Να μην επιχειρήσει δηλαδή το κράτος να μετατρέψει σε εθνικό νόμισμα τις διεθνείς του υποχρεώσεις, επικαλούμενο την νομισματική αλλαγή, κάτι που θα σήμαινε σημαντικές απώλειες για τους δανειστές μας, λόγω της υποτίμησης.

Η δεύτερη πρόταση του Χανς Βέρνερ Ζιν προβλέπει την έξοδο μεν από το ευρώ αλλά τη χορήγηση καθεστώτος συνδεδεμένων μελών στις χώρες που αδυνατούν να ακολουθήσουν (associated members). Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος η μελλοντική δυνατότητα επιστροφής στο ευρώ θα λειτουργεί ως κίνητρο. Άμεσα αυτό που θα υπάρχει είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, με ένα περιθώριο διακύμανσης ± 15% για παράδειγμα γύρω από την κεντρική ισοτιμία του ευρώ. Το περιθώριο αυτό θα στενεύει με την πάροδο του χρόνου, υποδεικνύοντας ότι η «περίοδος μαθητείας» φτάνει στο τέρμα της. Κι όταν κλειδώσει τότε θα γίνεται η πλήρης επανένταξη στο ευρώ.

Το ζητούμενο για τον γερμανικό ιμπεριαλισμό από αυτό το σχέδιο είναι να συνεχίζει ο ίδιος να καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής. Έτσι να αποτραπούν ανταγωνιστικές υποτιμήσεις όπως αυτές που κυριαρχούσαν μέχρι την έλευση του ευρώ και δεν επέτρεπαν στο γερμανικό καπιταλισμό να κεφαλαιοποιήσει σε πανευρωπαϊκή κλίμακα τα οφέλη που εξασφάλιζε από την τεχνολογική του ανωτερότητα ή την ευκολία του να νικάει επί του ταξικού του αντιπάλου.

Η πραγματικότητα είναι πως η σχετική συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το Grexit όπως λέγεται, το τελευταίο διάστημα έχει κοπάσει. Αυτό συμβαίνει κατά την γνώμη μου για δύο λόγους, αν αφήσουμε εκτός προβληματισμού τους κινδύνους που δημιουργούνται από μια πιθανή μετάσταση της κρίσης σε Ισπανία και Ιταλία ή την ανεπαρκή προετοιμασία μηχανισμών όπως ο ESM: Οι συζητήσεις για την έξοδο της Ελλάδας έχουν περιοριστεί εξ αιτίας, κατ’ αρχάς, της σχετικής νηνεμίας που επικράτησε στο κίνημα, μετά τις εκλογές, λόγω κυριαρχίας κοινοβουλευτικών αυταπατών και μιας μακαριότητας από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που καταλήγει στο ότι οι άλλοι, πολύ σύντομα, θα αποτύχουν και τότε θα έρθουμε εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα, που ως γνωστό έχουμε στο τσεπάκι μας τις λύσεις και την τεχνική επάρκεια. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ελάχιστη σημασία δίνεται στο αν μέχρι τότε οι 3.000 αυτοκτονίες θα έχουν γίνει 6.000 αν οι συντάξεις θα έχουν φτάσει στα 200 ευρώ κι αν θα έχουν ξεπουληθεί όλες οι ΔΕΚΟ και τα νησιά. Πρόκειται για μια λογική που καλλιεργεί την ηττοπάθεια και τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες και στην πραγματικότητα απομακρύνει το στόχο της ανατροπής αυτής της πολιτικής.

Αρκεί να θυμηθούμε για παράδειγμα τις προτάσεις που κατέθεσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, στο περιοδικό Σπίγκελ αρχές Σεπτέμβρη, αντανακλώντας την σχετική ελευθερία που τους δίνει η υποχώρηση του κινήματος να καταστρώνουν μόνοι τους σχέδια. Πρότεινε εν ολίγοις, μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη ΕΟΖ και ανάθεση των πολιτικών αποφάσεων σε κοινοτικές υπηρεσίες. Αν υλοποιηθούν αυτά τα δύο μέτρα τότε πραγματικά λύνεται για το κεφάλαιο το ελληνικό πρόβλημα. Περιττό να ειπωθεί πως η συνάντησή που είχε με τον Μάρτιν Σουλτς ο Αλέξης Τσίπρας κατλά την πρόσφατη επίσκεψη του στις Βρυξέλλες, πρόσφερε τις χειρότερες υπηρεσίες στο κίνημα καθώς νομιμοποίησε αυτή τη συζήτηση.

Ο δεύτερος λόγος για την υποχώρηση των συζητήσεων περί εξόδου της Ελλάδας σχετίζεται με την πρόσκαιρη χαλάρωση της δημοσιονομικής κρίσης που έφερε στο μέτωπο το PSI και ειδικότερα οι μειωμένες πληρωμές για τόκους.

Πιστεύω ωστόσο ότι σύντομα οι συζητήσεις για έξοδο της Ελλάδας θα επανέλθουν δριμύτερες υπό το φως δύο εξελίξεων. Η πρώτη είναι οι αυξανόμενες κοινωνικές αντιστάσεις που θα αποδείξουν ότι σχέδια σαν και αυτό του Σουλτς θα μείνουν στα χαρτιά κάτω από μαχητικούς και ανυποχώρητους αγώνες. Η δεύτερη εξέλιξη που θα επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για αποπομπή της Ελλάδας από την ευρωζώνη σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη πορεία που ακολουθεί το δημόσιο χρέος και τις δυσκολίες που υπάρχουν για μια ήπια διαχείρισή του.

Υπ’ αυτήν την προοπτική, της επιστροφής των συζητήσεων για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι σαφής: Η πρότασή μας να χάσει τον ανατρεπτικό της χαρακτήρα και τον ειδοποιό διαφορά της από ομόηχες αστικές προτάσεις που εδράζεται στο εξής σημείο, κατά την άποψή μου: Ότι η έξοδος από το ευρώ είναι μια άμεση πρόταση η οποία:

 • βελτιώνει τη θέση της κοινωνικής πλειοψηφίας, καθώς επιτρέπει την άσκηση αναδιανεμητικής πολιτικής
 • πλήττει τα αστικά συμφέροντα και τις διασυνδέσεις της αστικής τάξης με τον ιμπεριαλισμό,
 • ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την πάλη για τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό καθώς καθιστά εκ νέου προσβάσιμο στην λαϊκή πάλη το πεδίο της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν βοηθούν την πάλη της Αριστεράς και του κινήματος οι δηλώσεις στην εφημερίδα Τα Νέα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου του προέδρου του Αριστερού κόμματος Γερμανίας, Ντε Λίνκε, ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα σημάνει ανθρωπιστική καταστροφή. Οι δηλώσεις του λειτουργούν αρνητικά γιατί κάνει σαν να μη γνωρίζει πως ανθρωπιστική καταστροφή έχουμε σήμερα, παραμένοντας στο ευρώ. Η επιχειρηματολογία του επίσης είναι εξ ίσου προβληματική, καθώς υποστηρίζει πώς αν βγούμε το μάρκο θα ανατιμηθεί. Να μένει λοιπόν στην ευρωζώνη η Ελλάδα κι οι περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης για να μπορεί η Γερμανία να ακολουθεί την σημερινή προσανατολισμένη στις εξαγωγές πολιτική…

Προϋπόθεση έτσι ώστε η πάλη για έξοδο από το ευρώ να μην εκφυλιστεί σε μια διαχειριστική – τεχνοκρατική πρόταση ή σχέδιο επιβεβλημένο από το εξωτερικό, είναι να συνδυαστεί άρρηκτα με τα ακόλουθα τέσσερα πολιτικά μέτρα και ένα τεχνικής φύσης:

 • Το μέτρο «τεχνικής φύσης» είναι ο διοικητικός καθορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας της νέας δραχμής για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόμενα σαν κι αυτά που βλέπουμε στο Ιράν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή φαινόμενα κερδοσκοπικών επιθέσεων και εκδικητικής βίαιης υποτίμησης του νέου νομίσματος που στόχο έχουν να δημιουργήσουν εσωτερικά μέτωπα στο καθεστώς του Αχμαντινετζάντ ώστε να διευκολυνθούν σχέδια ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Στην Ελλάδα, το συνάλλαγμα που έρχεται κάθε χρόνο από τον τουρισμό μπορεί να λύσει πρακτικά προβλήματα στις διεθνείς συναλλαγές της χώρας.
 • Άμεση παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους, πάλη για διαγραφή όλου ή του μεγαλύτερου μέρους, με τη βοήθεια του λογιστικού ελέγχου.
 • Σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ κι όχι συναινετική αποχώρηση, ακόμη κι αν η τυπική έξοδος δεν γίνει άμεσα.
 • Εθνικοποίηση των τραπεζών, με εργαλείο τα μυθικά ποσά που έχουν λάβει από το 2008 και υπερβαίνουν ένα ετήσιο ΑΕΠ και στόχο την εξυπηρέτηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
 • Τέλος, αλλά πρώτο σε σημασία είναι ο στόχος αυξήσεων σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και μαζικών προσλήψεων σε κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, πολιτισμός, περιβάλλον) έτσι ώστε η επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει με μοχλό την εσωτερική ζήτηση και μέσο το αυξημένο περιθώριο δράσεων που παρέχει το εθνικό νόμισμα. Ανατροπή σε κάθε περίπτωση του δόγματος «προέχει η σταθεροποίηση της οικονομίας», όπως δήλωσε στο Βήμα ο Γιώργος Σταθάκης, διαβεβαιώνοντας έτσι την αστική τάξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξασφαλίσει τη συνέχιση (και σε αυτό το πλαίσιο την διόρθωση ή τον εξανθρωπισμό) κι όχι την ανατροπή της σημερινής καταστροφικής πολιτικής, από τα κάτω και τα αριστερά, όπως είναι το διακύβευμα.

Οι τέσσερις τελευταίοι στόχοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο στόχος της εξόδου από το ευρώ μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την αντικαπιταλιστική έξοδο από την σημερινή, κοσμοϊστορική κρίση και όρος για να μπορούμε να πούμε ότι ως επαναστάτες φανήκαμε αντάξιοι των προκλήσεων που έθεσε η σημερινή ανεπανάληπτη ιστορική συγκυρία.

Το βίντεο της ομιλίας: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hYL0Q3XO5NQ

Περισσότερες ομιλίες από τον κύκλο συζητήσεων του Μετώπου στην ιστοσελίδα: http://www.tometopo.gr/

European Union, or the open veins of our own Europe (Speech in Ministry of Foreign Afairs of Quito, 17.5.2012)

Mr. minister, senor invitados
I wanted to thank you for the distinguish honor to invite me in this event to present the new issue of Linea Sur.
I think it’s an ambicious attempt as it tries and achieves to put in a theoretical context the struggle against neoliberalism that give peoples and governments of Latin America. Political praxis from Argentina, Venezuela, Bolivia and Ecuador of the last decade show that the return to the 19th century, as it is attempted in Europe nowadays, couldn’t be our future. At the same time the discussion about the content and the forms of economic cooperation in your continent show that forms of integration like European Union and eurozone couldn’t be the only alternative.
If we examine the last decisions of EU, and especially Euro Plus Pact and Stability Pact, the content of the integration of European Union is defined by the following:
 • Criminalization of deficits of state budget by constitutional amendments (this is the content of Stability Pact)
 • Demolition of the welfare state by under-funding, paving the way to profitable investments for private sector who offers these services only to the classes who have the ability to pay
 • Reduction of salaries, wages, and pensions that causes massive poverty and thousand of homeless and suicides.
 • Massive privatizations which will bring the concentration of public wealth to the hands of a oligarchy and will prohibit the access of working people to basic services like energy and water.
 • Elimination of democracy by the appointment by EU bankers in the role of prime minister. In Greece four decades before were the tanks of colonels who shoot our democratic rights now are the banks of speculators.
            In many ways Europe now lives the tragedy that lived people of your continent till a decade before when Chicago boys and IMF imposed the catastrophic recipe of austerity. The situation is much worst because of the euro. A decade before, European ruling classes were promised that common currency will bring prosperity. But now we see that the common currency has become a mechanism of unequal economic relations, for the division of eurozone countries between centre and periphery which produces deficits and debts ex nihilio, for the implementation of permanent austerity and thee loss of sovereign rights!
In Europe they use the ideological terrorism of public debt to promote and build consensus for this experiment. We know well that the public debt and deficits are only the excuse. At stake are the conquests of working people: the 8 hours of work, the collective bargaining. All these that IMF and EU asked to be removed as a precondition to give the bail-out money to Greece, which have gone again to our creditors. What should be highlighted is that all these huge amounts that go to Greece, Portugal and Ireland till now, and in a few months to Italy and Spain they don’t go to the public servants. They are fired. They don’t go to wage. They are reduced. They go the bankers and speculators of Europe andAmerica.
For this reason we believe that the public debt shouldn’t be paid by unilateral initiatives, without ask the permission of our debtors. This aim is a very big priority now that in Greece after the recent default our public debt is by its biggest share official (and at its biggest share is owed to eurozone countries) and not private. In this context there are many more reasons to refuse the discipline to EU and Eurozone and ask the exit from these imperialistic organizations who serve as organ of the debtors. The undemocratic, aggressive character of EU is revealed when we see that the only decision of nationalization was not against the banks, but about the public debt. They nationalized it so that governments to be for ever slaves of the markets. This is the European Union and these are the open veins of Europe!
In this context we wait to learn form the experience of the integration in your continent.
My warm and truthfully congratulation for the second issue of Linea Sur.

Union Europea, o las venas abiertas de nuestra Europea (Discurso en Ministrio de Relaciones Exteriores de Quito, 17.5.2012)

Señor Ministro, señores invitados,

Quiero agradecer por el distinguido honor de invitarme a este evento para la presentación de la nueva edición de Línea Sur.

Considero que es un intento ambicioso que intenta, y logra, poner en un contexto teórico la lucha contra el neoliberalismo que han emprendido las personas y los gobiernos de América Latina.

La praxis política de Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador -durante la última década- muestra que el retorno al siglo 19 (diecinueve), tal como se pretende actualmente en Europa, no puede ser nuestro futuro.  Al mismo tiempo, la discusión sobre el contenido y las formas de cooperación económica en su continente muestra que un modelo de integración como el de la Unión Europea y la eurozona no puede ser la única alternativa.

Si examinamos las últimas decisiones de la Unión Europea, y especialmente el Pacto Euro Plus y el Pacto de Estabilidad, el contenido de la integración de la Unión Europea se define por:

Criminalización de los déficits del presupuesto estatal por medio de enmiendas constitucionales (este es el contenido del Pacto de Estabilidad)

Demolición de las prestaciones sociales por falta de fondos, pavimentando la vía para  inversiones rentables al sector privado, el cual ofrece estos servicios únicamente a las clases que tienen la posibilidad de pagar.

Reducción de salarios, sueldos y jubilaciones, lo que causa una pobreza masiva y miles de personas sin hogar y suicidios.

Privatizaciones masivas que traerán consigo la concentración de la riqueza pública en las manos de la oligarquía y prohibirá el acceso de los trabajadores a servicios básicos, como la energía y el agua.

Eliminación de la democracia tras el nombrar a banqueros de la Unión Europea en el rol de primer ministro. En Gracia, hace una década fueron los tanques de los coroneles los que dispararon contra nuestros derechos democráticos, ahora son los bancos de especuladores.

De muchas maneras, Europa ahora vive la tragedia que se vivió en su continente hasta hace una década,  cuando los chicos de Chicago y el FMI impusieron su catastrófica receta de austeridad. La situación es aún peor debido al euro. Hace una década, las clases dominantes europeas prometieron que la moneda común traería prosperidad. Pero, ahora, vemos que la moneda común se ha convertido en un mecanismo de relaciones económicas desiguales, para la división de los países de la eurozona  entre centro y periferia, produciendo déficits y deudas ex nihilo, para la implementación de la austeridad permanente y pérdida de los derechos a la soberanía.

En Europa usan el terrorismo ideológico de la deuda pública para promover y construir el consenso a este experimento. Sabemos bien que la deuda pública y los déficits son solo la excusa. En riesgo están las conquista de la clase trabajadora: las 8 horas de trabajo, las negociaciones colectivas. El FMI y la Unión Europea piden que se los remuevan, como una precondición para el otorgamiento de préstamos a Grecia, dinero que retorna a los mismos acreedores. Lo que se debería remarcar es que estas enormes cantidades que van a Grecia, Portugal e Irlanda (hasta ahora), y en unos pocos meses a Italia y España, esas sumas no van a los servidores públicos. Ellos han sido despedidos. No van a salaries. Han sido reducidos. Esas cantidades van a los banqueros y especuladores de Europa y América.

Por esta razón, creemos que la deuda pública no debería ser pagada por iniciativas unilaterales, sin pedir permiso a nuestros deudores. Este objetivo es una prioridad grande ahora que en Grecia, después de la reciente mora, nuestra deuda pública tiene una gran participación oficial (una gran participación que es debida a los países de la eurozona) y no privada. En este contexto, hay muchas más razones para rechazar la disciplina de la Unión Europea y la Eurozona, y pedir la salida de estas organizaciones imperialistas que sirven como instrumento a los deudores. El antidemocrático, carácter agresivo de la UE se revela cuando vemos que la única decisión de nacionalización no se hizo a los bancos, sino a la deuda pública. Se la nacionalizó para que los gobiernos sean por siempre esclavos de los mercados.  Esta es la Unión Europea y estas son las venas abiertas de Europa.

En este contexto, esperamos aprender de la experiencia de integración en su continente.

Mi más cálida y sincera felicitación por la segunda edición de Línea Sur.